Kategorier
Lån

Svenska hushåll klarar räntehöjningar på bolån

Riksbanken har i en rapport kommit fram till att de flesta hushåll inte har några större problem att klara av räntor på bostadslån på upp till 8%.

De som har störst risk att hamna i problem är hushåll med hög belåning som i kombination med exempelvis ökande amorteringskrav från banken eller i kombination med sjukdom och/eller arbetslöshet. Detta är dock en liten del av alla hushåll.